İnternational Force | Ayyıldız Tim - Hacked |İNTERNATİONAL FORCE
| LEDÜN ABDAL | KEREM ŞAH NOYAN | ÇERİ | ÇAGRI HAN |
| EFRAİM | MARESS | EXA TR |

" Madem ki unuttunuz Kür Şad adlı Çeriyi, "
" Hatırlatırız size yağmur kokan o geceyi. "
" Doğu Türkistan zulmüne sessiz kalmıyoruz hiç bir zaman kalmadıkta, Doğu Türkistan'ın yanındayız ! "

" Turkish Cyber Army, Special Operation - Türkün Siber Ordusu, Özel Operasyon "